Ważne informacje dotyczące zaciągania i korzystania z pożyczek - Dokładne koszty pożyczki
Warning: include(adwords1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kylu79/ftp/polecanepozyczki.pl/index.php on line 120

Warning: include(): Failed opening 'adwords1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/kylu79/ftp/polecanepozyczki.pl/index.php on line 120


Poznaj koszty całkowite i zapoznaj się dokładnie ze szczegółowymi informacjami o pożyczkach i kredytach

Wśród wielu ofert finansowych dostępnych w Internecie są  i takie, w których instytucje finansowe nie informują Klienta o całkowitych kosztach pożyczki / kredytu. Nasza firma działa odpowiedzialnie i uczciwie traktuje każdego Klienta. Poniżej przedstawiamy Wam wszelkie informacje dotyczące ofert finansowych jakie proponujemy.

Koszty kredytu odnawialnego   |   Koszty pożyczki gotówkowej  

Zanim zdecydujesz się na zaciągnięcie kredytu czy pożyczki przez nas oferowanej, zapoznaj się z dokładnymi kosztami, oprocentowaniem oraz z konsekwencjami w przypadku spóźnienia się ze spłatą zobowiązań. Zobacz także, jak wygląda nasz polityka odpowiedzialnego udzielania pożyczek.

 


Pożyczaj odpowiedzialnie - Kiedy nie brać pożyczki?


Pamiętaj, że trudności finansowe nie przychodzą nagle. Musisz ściśle monitorować swoją sytuację finansową i dopasować swoje wydatki do swoich przychodów. Poniższe przykłady mogą wskazywać na przyszłe trudności finansowe:

  • Występuje ryzyko, że wkrótce zostaniesz bezrobotny lub otrzymałeś wypowiedzenie z pracy
  • Twoja pensja nie wystarcza na pokrycie miesięcznych wydatków
  • Swoje rachunki płacisz z opóźnieniem, potrzebujesz więcej czasu na spłatę
  • Robisz impulsywne, kosztowne zakupy, na które nie możesz sobie pozwolić
  • Kupujesz zbyt łatwo wiele produktów lub usług na raty
  • Używasz wielu kart kredytowych lub debetowych
  • Masz zaciągnięte wiele pożyczek i kredytów


Co zrobić, gdy pojawią się niespodziewane trudności w płatnościach?

W przypadku niezdolności do spłaty powinieneś jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą. Nie warto czekać aż problemy się zgromadzą i urosną. Szybkie rozwiązanie daje Ci możliwość uniknięcia dodatkowych kosztów. Nie zaciągaj kolejnego zobowiązania finansowego jeśli masz problemy ze spłatą innej pożyczki.Pożyczaj mądrze - przemyśl każdą decyzję o zaciągnięciu pożyczki

Pożyczki chwilówki i kredyty konsumpcyjne przeznaczone są na wydatki tymczasowe i nieoczekiwane, nie jako stałe wsparcie budżetu domowego.


 

Zapoznaj się z naszymi poradami z zakresu FINANSÓW OSOBISTYCH

- Jak najlepiej wybrać osobiste konto bankowe

- Wybieramy kredyt z głową

- Co sprawdzić przed wzięciem kredytu

- Konsekwencje nie płacenia rat na czas

- Kredyty ratalne 0%

- Zalety kredytu odnawialnego

- Rankingi banków

- Darmowy kredyt w karcie kredytowej ?
 

 

 

KREDYT ODNAWIALNY :

Opłaty i roczna stopa oprocentowania.

Kredyt odnawialny

Oprocentowanie
nominalne w skali roku

Podstawowa stopa procentowa

15,35%

Początkowa stopa procentowa

16,00%

Minimalna stopa procentowa

12,45%

Należności przeterminowane

21,00%

 

Rodzaj czynności

Opłaty/ prowizje

opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

prowizja za udzielenie kredytu4

1,8% kwoty kredytu, min. 25,00 zł

prowizja za podwyższenie kwoty kredytu45

1,8 % kwoty podwyższenia

prowizja za odnowienie kredytu46

1,8% kwoty odnowienia

opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt w przypadku podwyższenia/obniżenia kwoty kredytu

0 zł

opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt w przypadku zmiany liczby kredytobiorców

10 zł

opłata za drugą i kolejną wizytę przedstawiciela mBanku z dokumentacją kredytową (w przypadku niedopełnienia przez Klienta wszystkich formalności podczas pierwszej wizyty)

50 zł

sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania kredytu odnawialnego

15 zł

4 Wliczona opłata za pierwszą wizytę przedstawiciela mBanku.-->) Dla kredytów uruchomionych do dnia 1.04.2011 prowizja wynosi 1% kwoty kredytu, min. 25 zł

45 Dla limitów podwyższonych do dnia 1.04.2011 prowizja wynosi 1% kwoty podwyższenia.

46 Dla kredytów odnowionych do dnia 1.04.2011 prowizja wynosi 1% kwoty odnowienia, min. 25 zł

 

Skutki opóźnień w płatności rat

W przypadku kredytu odnawialnego nie określonych terminów oraz stałych, miesięcznych rat. Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKONTO.  Każda wpłata na eKONTO powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji Kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej.

(!) W umowie kredytowej kredytobiorca zobowiązuje się do dokonywania co miesięcznych, stałych wpłat na rachunek w wysokości nie niższej niż 10 %  przyznanej kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 500 zł. W sytuacji gdy kredytobiorca nie dokona co najmniej dwóch wpłat mBank ma prawo do wypowiedzenia umowy.

 

Konsekwencja niepłacenia rat (w tym przypadku całości kredytu)

W wypadku nie spłacenia w określonym terminie (12 miesięcy) kredytu odnawialnego bank wezwie kredytobiorcę do niezwłocznego uregulowania należności.

Nie spłacenie przez kredytobiorcę zobowiązania w wyznaczonym terminie upoważnia bank do:

- podjęcia działań zmierzających do odzyskania wymagalnych należności poprzez ich zaspokojenie z kolejnych wpływów na eKONTO oraz odmowę dokonywania wypłat z rachunku również za pomocą kart debetowych,

- obniżenia przyznanej kwoty kredytu odnawialnego,

- odmowy udostępnienia niewykorzystanej kwoty kredytu,

- wypowiedzenia umowy kredytu odnawialnego,

Do kwoty niespłaconego kapitału bank naliczać będzie od wymaganego terminu spłaty odsetki. Bank ma prawo do ściągnięcia należności z dowolnego rachunku prowadzonego przez mBank dla kredytobiorcy.

Następnie bank podejmuje działania upominawcze oraz windykacyjne.

 

Kodeks postępowania / polityka odpowiedzialnego udzielania pożyczek.

W mBanku, tak jak w całym BRE Banku SA, stosowane są zasady dobrej praktyki bankowej opracowane przez Związek Banków Polskich. Zasady te obowiązują w celu zachowania ładu korporacyjnego określanych jako całokształt działań i regulacji ukierunkowanych na zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie danej spółki (inwestorów, kadry zarządzającej, pracowników i dostawców), co sprzyja jej rozwojowi.

______________________________________________________________________________

 

 

 

POŻYCZKA GOTÓWKOWA :

Opłaty i roczna stopa oprocentowania.

Wiele osób uważa, iż w skali roku oprocentowanie proponowanych przez nas pożyczek jest niezwykle wysokie. Być może mają oni rację, jednak należy zaznaczyć, że nasza oferta dotyczy wyłącznie pożyczek krótkoterminowych spłacanych w tygodniowych ratach i dlatego nie należy w żadnym wypadku oprocentowania porównywać do tradycyjnych kredytów w przypadku których raty płacimy co miesiąc.

Wysokość płaconych przez klienta odsetek jest ściśle zależna od konkretnego rodzaju pożyczki oraz od wybranego okresu jej spłaty (liczba tygodni). Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat całkowitego oprocentowania wybranej oferty pożyczkowej.


Przykładowa pożyczka :

- Kwota pożyczki = 1000,00 zł,

- Czas obowiązywania umowy = 30 tygodni,

- Całkowity koszt pożyczki = 279,24 zł, który zawiera: odsetki = 69,34 zł, opłatę przygotowawczą = 99,90 zł oraz koszt ubezpieczenia = 110 zł.

- Całkowita kwota do zapłaty (suma przyznanej kwoty pożyczki oraz całkowitego kosztu pożyczki) = 1279,24 zł,

- Wysokość jednej raty tygodniowej = 42,65 zł (obejmuje spłatę kapitału i odsetek),

- Rzeczywista roczna stopa oprocentowania  = 123,52%.
 

Oczywiście możesz w szybki sposób poznać koszty pożyczki dla innej, wybranej przez siebie kwoty korzystając ze specjalnego kalkulatora, który przedstawi nam również plan spłaty zobowiązania. Kalkulator znajdziesz na stronie naszego partnera, pod adresem : provident.pl/pages/oferta-dla-ciebie-09

Chcielibyśmy także zaznaczyć, iż ZAWSZE kierujemy się według naszej polityki odpowiedzialnego udzielania pożyczek wszystkim naszym klientom. Dlatego też, zanim ostatecznie zdecydujesz się na podpisanie umowy nasz przedstawiciel poinformuje Cię o wszystkich dodatkowych kosztach związanych z udzieleniem pożyczki. Nasza firma nigdy nie ukrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z pożyczką !
Jakie są skutki kiedy pożyczkobiorca opóźnia się  w płatności rat ?

Wszystko zależy tak naprawdę od wybranej przez Ciebie opcji spłacania pożyczki.

W przypadku Obsługi Domowej podczas jednej z wizyt przedstawiciela naszej firmy powinieneś powiadomić go o prawdopodobnych opóźnieniach w spłacaniu kolejnych rat, dzięki czemu wspólnie ustalicie jakiś plan rozwiązania tej sytuacji.

Natomiast jeśli podczas wzięcia pożyczki zdecydowałeś się na opcję Przelew, wtedy firma, w razie jakichkolwiek opóźnień, naliczy Ci opłatę (maksymalnie 15 zł) za każdy kontakt telefoniczny lub też wysłany list. Ustalona kwota jest odzwierciedleniem kosztu, który nasza firma rzeczywiście ponosi w przypadku niespłacania w terminie przez danego klienta rat pożyczki.

 

Jakie są skutki i konsekwencje gdy pożyczkobiorca nie spłaca rat pożyczki ?

W sytuacji, gdy klient zaprzestaje całkowicie spłacać swoje zobowiązanie niemal od razu przedstawiciel wraz z kierownikiem firmy kontaktują się z nim, aby dokładnie zapoznać się z powstałą sytuacją oraz oczywiście uzyskać informację dlaczego klient nie wywiązuje się ze spłaty rat.

Oczywiście obu stronom zależy, aby dojść do jakiegoś porozumienia, dlatego też w żadnym wypadku nie należy unikać kontaktów z naszymi przedstawicielami. W ostateczności, gdy klient niestety nie będzie chciał współpracować z firmą lub jego wyjaśnienia nie będą dla nas wystarczające, rozpoczniemy czynności windykacyjne.

Warto zaznaczyć, że stosowane są one przez nas bardzo rzadko, gdyż zwykle staramy się rozwiązać takie sytuacje w sposób ugodowy.

 Ważne informacje na temat korzystania z produktów finansowych banków i firm pożyczkowych.

Pamiętaj, żeby decyzję o zaciąganiu jakichkolwiek zobowiązań finansowych podejmować bez pośpiechu, bo na prawdę znacznie łatwiej jest otrzymać pożyczkę, niż ją spłacić.

Rekomendujemy, żebyś zapoznał się z poniższymi informacjami, zanim skorzystasz z jakiejkolwiek pożyczki czy kredytu. Szczególnie ważne jest poznanie zasad udzielania szybkich pożyczek, tak zwanych chwilówek, ponieważ firmy które ich udzielają nie podlegają takiemu nadzorowi jaki mają nad sobą wszystkie polskie banki.

Zawsze przed podpisaniem umowy pożyczki (w formie papierowej bądź w Internecie czy przez telefon) zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami na jej temat, a jeśli czegoś nie rozumiesz, to poproś pracownika banku (firmy pożyczkowej) o wyjaśnienie niezrozumiałych dla Ciebie kwestii.

       


Dane, które znajdziesz w naszym serwisie, zostały zebrane z najwyższą starannością i rzetelnością, jednak mają one charakter jedynie szacunkowy (poglądowy) i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa Art 66.

Dokładne dane dotyczące oprocentowania, kwot pożyczki, okresu spłaty jak i warunków udzielania pożyczek (kredytów) znajdziesz na stronie internetowe konkretnego pożyczkodawcy (adres strony internetowej znajdziesz wpisując nazwę firmy w pole wyszukiwania > http://polecanepozyczki.pl/104-zasady-pozyczania.html#szukaj  )

Zanim weźmiesz pożyczkę, zapoznaj się ze wzorem umowy pożyczki (Regulamin, Umowa Ramowa, Umowa Ubezpieczenia), a także z ryzykiem kredytowym, zasadami udzielania pożyczek oraz informacjami, które znajdziesz na stronie internetowej wybranego pożyczkodawcy.

UWAGA - Jeśli nie rozumiesz zapisów na tej stronie lub na stronie internetowej pożyczkodawcy, to poproś rodzinę, przyjaciela, prawnika lub licencjonowanego doradcę finansowego o wyjaśnienie niezrozumiałych dla Ciebie zapisów. Korzystanie z pomocy prawnika lub doradcy finansowego może być płatne.Odstąpienie od umowy pożyczki

Prawo dotyczące dobrych praktyk rynkowych i prawo ochrony konsumentów.

Jako konsument, zawierając umowę pożyczki/kredytu z jakąkolwiek instytucją finansową, wyrażasz zgodę na warunki zawarte w umowie i zobowiązujesz się do ich przestrzegania oraz do przestrzegania postanowień umowy.

Jednak może zaistnieć sytuacja, iż decyzję o zawarciu umowy podjąłeś za szybko, pochopnie, bez przemyślenia, i chciałbyś odstąpić od zawartej umowy. Jest to możliwe, powołując się na prawo do odstąpienia od umowy. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy odbywa się w podobnych dla wszystkich firm pożyczkowych krokach:

1. Należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy (pobierzesz go ze strony www pożyczkodawcy (w przypadku pożyczek udzielanych przez Internet), bądź otrzymasz go przy podpisywaniu tradycyjnej papierowej umowy pożyczki/kredytu.
2. Należy czytelnie wypełnić cały ww formularz, opatrzyć go podpisem i datą.
3. Należy wysłać formularz pod adres korespondencyjny firmy pożyczkowej podany w umowie pożyczki.
4. Należy oddać całą pożyczoną kwotę pieniężną firmie pożyczkowej.

Żeby nie doszło do nieporozumień i do niewłaściwego przeprowadzenia opisanych wyżej czynności, zalecamy powiadomienie firmy pożyczkowej o odstąpieniu od umowy pożyczki i ustalenie z jej przedstawicielem sposobu załatwienia procedury odstąpienia od umowy pożyczki/kredytu.


 

 


Konsekwencje niespłacania rat pożyczki

Problemy ze spłatą pożyczki - koszty postępowania

Pożyczkobiorca musi pamiętać, że przy problemach ze spłatą swoich zobowiązań wynikających z zawarcia umowy o pożyczkę krótkoterminową, pożyczkodawcy będą prowadzić w przedmiocie umowy czynności upominawcze i windykacyjne, których kosztami będzie obciążony pożyczkodawca.

Pożyczkodawca może też podejmować przewidziane prawem czynności w celu prowadzenia działań upominawczo – windykacyjnych, w tym za pośrednictwem instytucji windykacyjnych oraz innych dowolnych osób trzecich.

W tym przypadku pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami związanymi z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, na które składają się (zazwyczaj, dokładne koszty określone są w umowie z danym pożyczkodawcą):

1. koszty sądowe – w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r., nr 167, poz. 1398 ze zm.);

2. koszty postępowania egzekucyjnego – w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006r., nr 167, poz. 1191 ze zm.),

3. koszty zastępstwa procesowego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002r., nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002r., nr 163, poz. 1349 ze zm.).

Wskazane powyżej koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym są podawane według stanu prawnego na dzień zawarcia Umowy i mogą ulec zmianie na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów.

Opóźnienia w terminowej spłacie pożyczek

Decydując się na prywatną pożyczkę, każdy klient musi zdawać sobie sprawę z faktu, iż okres kredytowy w przypadku takich produktów jest dosyć krótki więc w momencie zadłużania się, powinien mieć pewność, że za określony czas będzie mieć gotówkę, aby spłacić ratę pożyczkową lub też całą kwotę.

Co dzieje się w sytuacji, gdy pożyczkobiorca spóźnia się ze spłatą zobowiązania w określonym terminie?

W pierwszej kolejności instytucja pożyczkowa będzie próbowała skontaktować się z klientem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji – pożyczkobiorca może więc spodziewać się kontaktu telefonicznego, powiadomień wysyłanych pocztą a także w przypadku niektórych firm osobistych odwiedzin w miejscu zamieszkania przedstawicieli danej instytucji. Warto tutaj dodać, że w ogóle nie jest opłacalne unikanie kontaktu z firmą, ponieważ każdy rodzaj powiadomienia będzie dla nas dodatkowym i to niemałym kosztem. Oczywiście za każdy dzień opóźnienia w spłacie pożyczki, również naliczone zostaną dodatkowe odsetki. Często te wszystkie karne odsetki powodują, iż zadłużenie zwiększa się nawet kilkukrotnie. Tak więc jeszcze raz warto podkreślić, że unikanie odpowiedzialności i przeczekanie w tym przypadku nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Co więc należy zrobić, gdy pojawią się jakiekolwiek problemy finansowe oraz prawdopodobieństwo, że nie spłacimy pożyczki w umownym terminie?

Oczywiście powinniśmy sami i to jak najszybciej skontaktować się z daną firmą pożyczkową w celu przedstawienia zaistniałej sytuacji. Dzięki temu przedstawiciel będzie traktować nas poważnie i zaproponuje jakieś stosowne rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron. Pamiętajmy, że pożyczkodawcy zależy na odzyskaniu swoich pieniędzy, dlatego w razie możliwości zaproponuje nam jakieś nowe warunki spłaty m.in. przedłużenie terminu spłaty za dodatkową opłatą, zmniejszenie wysokości rat pożyczkowych poprzez wydłużenie okresu kredytowego, karencja w spłacie. Wszystko jest zależne od indywidualnej sytuacji danego klienta, trzeba po prostu skontaktować się z firmą i dojść do jakiegoś wspólnego porozumienia. Pamiętajmy, że to jedyne właściwe wyjście z tej sytuacji.
Konsekwencje niespłacania pożyczki (zaprzestania spłat)

Firmy pożyczkowe (idąc śladami swoich "starszych braci" - banków) w przypadku pojawienia się opóźnień w spłatach poszczególnych rat pożyczki lub też całej kwoty zadłużenia, zawsze na początku starają się kilkakrotnie załatwić tę sprawę w sposób polubowny, a więc próbuje nawiązać jakikolwiek kontakt z klientem – telefonicznie, poprzez email, pocztą tradycyjną (wysyłając list polecony), a nawet osobiście poprzez swojego przedstawiciela bądź współpracującą firmę windykacyjną.

Niestety, co chyba zrozumiałe, w przypadku braku chęci podjęcia współpracy ze strony pożyczkobiorcy, instytucja jest niemal zmuszona oddać sprawę niespłacania pożyczki do firmy windykacyjnej i równocześnie wyegzekwować od klienta zwrot otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami w trybie natychmiastowym.
Pamiętajmy, że zarówno powiadomienia od firmy pożyczkowej, jak i próby kontaktu od przedstawicieli firmy windykacyjnej to dla klienta dodatkowo naliczony koszt, który prędzej czy później zostanie od niego wyegzekwowany wraz z należnymi odsetkami karnymi.

Jeśli mimo licznych powiadomień ze strony firmy windykacyjnej, ze strony klienta nadal nie ma żadnego odzewu, cała sprawa wraz z odpowiednią dokumentacją trafia do Sądu Cywilnego, który zapoznaje się ze sprawą i w przypadku stosownych podstaw, wydaje sądowy nakaz zapłaty.

Następnie dokument ten trafia do komornika, który rozpoczyna proces odzyskiwania należnej kwoty. Zazwyczaj zajmuje on część uzyskiwanego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, emeryturę, rentę lub też blokuje dostęp do kont bankowych. Działanie komornicze mogą obejmować również zajęcie lub zlicytowanie wartościowych przedmiotów – nieruchomości, samochodu, sprzętu RTV, biżuterii, itp.

Trafienie sprawy do sądu oraz działania komornicze to naprawdę ostateczność, do której nie warto dopuścić z kilku dosyć istotnych powodów:

- w przeciwieństwie do firmy pożyczkowej oraz windykacyjnej, nie mamy możliwości porozumienia się z komornikiem, nie ma tutaj mowy o dodatkowych terminach na spłatę, czy ustaleniu nowych warunków, komornik robi wszystko, by odzyskać wierzytelności kredytodawcy praktycznie bez naszego pozwolenia, w końcu posiada nakaz sądowy,
- nakaz sądowy daje możliwość firmie pożyczkowej wpisania klienta do Krajowego Rejestru Długów, co skutecznie uniemożliwi mu zaciągnięcie kolejnej pożyczki w przyszłości,
- wszystkie te procedury wiążą się z ogromnymi kosztami dla pożyczkobiorcy, nie wspominając już o codziennie naliczanych odsetkach karnych.

Niespłacanie pożyczki a SCORING przy staraniu się o kolejny kredyt / pożyczkę

Pożyczkobiorca musi mieć na uwadze, że niespłacenie pożyczki ma wpływ na negatywną historię kredytową w BIK (Biuro Informacji Kredytowej), co wiąże się z problem w otrzymaniu przyszłego kredytu/pożyczki w banku czy innej instytucji finansowej.

Banki i instytucje finansowe przy ocenie zdolności kredytowej Klientów korzystają z tak zwanego SCORINGU jako narzędzia pomocnego przy podjęciu decyzji o udzieleniu bądź odmowie udzielenia kredytu / pożyczki.

UWAGA - PRZESTRZEGAMY ! Jeżeli nie będziesz spłacał pożyczki krótkoterminowej, może to mieć bardzo negatywny wpływ na możliwość otrzymania kredytu (pożyczki) w przyszłości, zarówno w banku jak i innej instytucji finansowej.
Co to jest SCORING bankowy i behawioralny ?

Scoring kredytowy to punktowa metoda oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o kredyt bankowy.

W najprostszej postaci polega na przyznawaniu wnioskodawcy punktów na podstawie jego danych osobistych i majątkowych, określanych w specjalnej karcie scoringowej, które po zsumowaniu stanowią miarę oceny ryzyka związanego z potencjalnym kredytobiorcą – jest to SCORING aplikacyjny.

Ocena ryzyka kredytowego wyliczana przez BIK - waha się w przedziale od 192 do 631 punktów, a przeciętny SCORING w BIK liczy 528,8 punktu.[1]

Inną metodą jest np. analiza dotychczasowej obsługi przez klienta produktów finansowych (o ile dane takie są dostępne). Mamy wówczas do czynienia z scoringiem behawioralnym.

Scoring kredytowy jest stosowany przez banki i instytucje finansowe przy udzielaniu kredytów czy pożyczek, a także przez niektóre firmy niefinansowe – np. operatorów GSM przy sprzedaży telefonów z abonamentem. Klient dostaje wtedy stosunkowo drogi telefon za darmo lub za ułamek jego ceny, a spłaca go z abonamentu. Jest to więc także forma kredytu.Scoring behawioralny to właśnie analiza ryzyka związanego z klientem, która bierze pod uwagę dodatkowe informacje uzyskane o kliencie przy zawieraniu umowy udzielenia kredytu. Bank żąda wówczas od klienta nie tylko podstawowych danych; klient musi ujawnić stan cywilny, liczbę dzieci, wykształcenie, zawód, miejsce i staż pracy, wysokość dochodów i źródło ich pochodzenia, wielkość posiadanego majątku oraz informacje o kredytach za-ciągniętych w innych bankach.

Na podstawie zebranych informacji sporządzany jest punktowany profil klienta.

Scoring behawioralny dotyczy zachowania klienta wobec banku lub innej instytucji finansowej / pożyczkowej. W tym wypadku badany jest stan rachunku bankowego potencjalnego kredytobiorcy / pożyczkobiorcy, a także brane jest pod uwagę to czy Klient terminowo wywiązywał się w przeszłości z regulowania zobowiązań wynikających z zawartych przez niego umów kredytowych, pożyczkowych, umów o pożyczkę krótkoterminową (chwilówkę), oraz umów leasingowych i innych wierzytelności.Karta aplikacyjna - jak przebiega analiza scoringowa ?

Analiza scoringowa karty aplikacyjnej wykorzystuje metody statystyczne, co usprawnia całą procedurę kredytową.

Poszczególnym cechom kredytobiorcy przypisywane są punkty, wg odpowiednio przygotowanej skali (wag).

Pod uwagę bierze się głównie :

- zawód
- wykształcenie
- status mieszkaniowy
- okres zamieszkania pod obecnym adresem
- wysokość miesięcznych dochodów
- posiadanie telefonu
- wiek i stan cywilny
- liczbę osób pozostającą na utrzymaniu kredytobiorcy
- posiadane rachunki bankowe
- referencje bankowe
- posiadanie ubezpieczenia na życie
- posiadanie samochodu
- posiadane karty płatnicze
- okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie
- okres zatrudnienia na obecnym stanowisku
- okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

Po przeanalizowaniu wymienionych wyżej charakterystyk (cech), bank oblicza tzw. punkt odcięcia, z ang. cut off score, który stanowi dolny próg przyznania kredytu. Osoby które uzyskały w swej ocenie niższą punktację, otrzymają od banku odmowę udzielenia kredytu. Te, które w końcowym wyniku, zbliżyły się do punktu odcięcia – będą musiały przedstawić lepsze zabezpieczenia zwrotności kredytu, lub starać się o niższy kredyt.

W bardziej rozwiniętej i efektywnej formie budowany jest (np. za pomocą regresji logistycznej lub metod eksploracji danych) model statystyczny prognozujący prawdopodobieństwo zdarzenia niespłacenia kredytu.

Metoda stosowana jest najczęściej przy kredytach konsumpcyjnych i mieszkaniowych. Pozwala na skrócenie procedury związanej z udzielaniem kredytu oraz zapewnia wyższe bezpieczeństwo finansowe banku.


Możliwość przedłużenie / wydłużenia okresu spłaty pożyczki

Jeżeli Twoja sytuacja materialna nagle pogorszy się, np. ze względu na chorobę, utratę pracy lub inne zdarzenia, i pogorszy się na tyle, że nie będziesz mógł spłacać rat pożyczki w ustalonych wcześniej z pożyczkodawcą terminach i wysokościach, nie panikuj i nie próbuj unikać kontaktu z firmą pożyczkową.

Istnieje bowiem możliwość przedłużenia / wydłużenia terminu spłaty pożyczki ponad czas na jaki została ona zawarta. Warunki wydłużania okresu spłaty pożyczek są zawsze określane w umowie pożyczki, i są one ustalane indywidualnie przez każdą z firm oferujących pożyczki krótkoterminowe.

Przed zawarciem umowy z pożyczkodawcą, zapoznaj się z zasadami przedłużania terminu spłaty pożyczki i ewentualnego automatycznego przedłużenia terminu spłaty pożyczki w wypadku opóźnień w spłacie pożyczki.Po co w ogóle wydłużać okres spłaty pożyczki?

Wydłużenie okresu spłaty pożyczki, wiąże się ze zwiększeniem liczby rat pożyczki, a co za tym idzie z obniżeniem wysokości pojedynczej raty, co w konsekwencji ułatwi nam regulowanie zobowiązań pożyczkowych terminowo. Np. Jeżeli zawarliśmy umowę pożyczki na okres 3 miesięcy, i miesięczna całkowita rata pożyczki wraz z odsetkami wynosiła 500 zł., to po wydłużeniu okresu w jakim musimy spłacić pożyczkę z 3 do 6 miesięcy, spowoduje spadek miesięcznej raty pożyczki do około 250-300 zł.

Wydłużenie okresu spłaty pożyczki wiąże się oczywiście ze wzrostem kosztów pożyczki, bo co zrozumiałe dłużej będziemy korzystać z pożyczonych pieniędzy. Działa to podobnie (lecz odwrotnie) w sytuacji kiedy lokujemy nasze oszczędności na lokacie bankowej - im dłużej trzymamy pieniądze na lokacie tym więcej odsetek zarobimy, bo bank płaci nam za każdy miesiąc przez jaki może korzystać z naszych pieniędzy.

Przypominamy, że warunki wydłużania okresu spłaty pożyczek (okres na jaki możemy przedłużyć spłatę i koszty z tym związane) są zawsze określane w umowie pożyczki, i są one ustalane indywidualnie przez każdą z firm oferujących pożyczki krótkoterminowe.

Radzimy, abyś zawsze przed zawarciem umowy pożyczki, zapoznał się bardzo dokładnie z zasadami ewentualnego przedłużania terminu jej spłaty. a także ewentualnego automatycznego przedłużenia terminu spłaty pożyczki w wypadku opóźnień w spłacie pożyczki.

 RRSO

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu.

Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia nie tylko koszty odsetek, opłaty przygotowawczej oraz dodatkowych opłat, bierze również pod uwagę wartości przepływów finansowych związanych ze spłatą kredytu w poszczególnych okresach trwania umowy kredytowej.

Definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która szczegółowo precyzuje jakie koszty są uwzględniane przy obliczaniu stopy. Dzięki temu, że metodologia obliczania jest identyczna w przypadku każdego banku i kredytu, RRSO stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie różnych ofert kredytu.

W przypadku umowy kredytu konsumenckiego, w którym nie została podana wartość RRSO, na mocy prawa staje się on kredytem bezodsetkowym.

Przeczytaj więcej o RRSO:
- http://www.sawicki.cc/Kredyty%20-%20RRSO.htm
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywista_roczna_stopa_oprocentowania


Zobacz fil video wyjaśniający RRSO:
- http://www.youtube.com/watch?v=gE4ZDtvk-TE


Co jeśli nie będę spłacał pożyczki?

W sytuacji kiedy nie będziesz spłacał pożyczki, firma pożyczkowa oczywiście na początku będzie starała skontaktować się z Tobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji – pamiętaj jednak, że każdy telefon lub listowne powiadomienie to dla Ciebie dodatkowy koszt, nie wspominając już o tym, że za każdy dzień opóźnienia naliczone zostaną karne odsetki w wysokości czterokrotnej kwoty stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Jeśli jednak klient nie wyrazi chęci współpracy i nadal nie będzie wywiązywał się z warunków umowy, instytucja pożyczkowa rozwiąże zawartą umowę kredytową (często ze skutkiem natychmiastowym), co będzie niestety skutkowało przekazaniem długu do firmy windykacyjnej, a następnie sprawa trafi na drogę sądową i będzie nas czekać postępowanie komornicze. Za wszystkie naliczone koszty związane z egzekucją długu odpowiada oczywiście sam dłużnik. Przez niewywiązywanie się z terminowej spłaty pożyczki, początkowa kwota zobowiązania z powodu wszelkich dodatkowych kosztów, naliczonych opłat oraz kar, może znacznie się powiększyć !

Instytucje i firmy pożyczkowe nigdy same nie przedłużają automatycznie terminu spłaty pożyczki, jednak większość z nich posiada taką możliwość w ofercie dla swoich klientów. Jeśli więc chcesz przesunąć spłatę zobowiązania, powinieneś jak najszybciej samodzielnie skontaktować się (najlepiej mailowo lub telefonicznie) z przedstawicielem firmy i zapytać o taką właśnie usługę.

Zazwyczaj okres przesunięcia terminu spłaty waha się od 5 do 60 dni w zależności od konkretnej firmy pożyczkowej.

Prowizja za odroczenie spłaty zwykle dokonywana jest poprzez przelew bankowy bezpośrednio na konto firmy pożyczkowej. Natomiast sama opłata zależy od kwoty oraz okresu spłaty pożyczki.

Niektóre firmy pożyczkowe nie zamieszczają na swoich stronach internetowych informacji o możliwości przedłużenia umowy kredytowej. Nie oznacza to jednak, że w przypadku problemów finansowych klienta (problemów ze spłatą pożyczki), nie będzie chciała mu pomóc. Wręcz przeciwnie – każdej instytucji pożyczkowej zależy na odzyskaniu należności bez konieczności przeprowadzania windykacji bądź spraw sądowych. Jeśli sami wykażemy się inicjatywą i skontaktujemy się z firmą od której pożyczyliśmy pieniądze, to z pewnością jej pracownicy postarają się znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie zaistniałego problemu, np.

- wydłużenie okresu spłaty pożyczki,

- rozłożenie spłaty na raty,

- w szczególnych przypadkach zawarcie ugody i odstąpienie od przewidzianych w umowie pożyczki kar, w zamian za całkowitą spłatę pożyczonej kwoty,

Spóźniasz się z płatnościami pożyczki lub wcale jej nie spłacasz?

Zobacz jaki ma to wpływ na Twoją zdolność kredytową.

Jeśli nie będziesz spłacać pożyczki w określonym umownie terminie, to wpłynie to niestety negatywnie na Twoją zdolność kredytową i to pod wieloma względami, ponieważ informacje o opóźnieniach lub też niespłacaniu całego zobowiązania, trafiają do tzw. czarnych list dłużników a są nimi między innymi :

- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. - http://big.pl/
- Krajowy Rejestr Długów - http://krd.pl/
- Rejestr Dłużników ERIF - http://erif.pl/
- BIK - Biuro Informacji Kredytowej - http://bik.pl/ 

Warto dodać, iż do biura informacji gospodarczej trafiają niemal wszyscy konsumenci, którzy posiadają zaległość na minimalną kwotę w wysokości 200 zł, która jest przeterminowana o 60 dni i równocześnie upłynął miesiąc od daty wysłania listem poleconym wezwania do zapłaty.

Informację do powyższych baz (poza BIK), może zgłosić każdy podmiot czyli także jakakolwiek firma pożyczkowa.

Jakie są skutki umieszczenia naszego nazwiska w tych rejestrach?

Otóż dłużnik może mieć spore problemy z zaciągnięciem kolejnego kredytu lub też pożyczki, bowiem coraz więcej prywatnych firm pożyczkowych także sprawdza swoich potencjalnych klientów w bazie BIG, KRD oraz ERIF – dostęp do takich informacji ma dosłownie każdy !

Często także podpisując umowę pożyczkową, upoważniamy daną firmę do pozyskiwania informacji o naszej historii kredytowej w powyższych instytucjach.

Jak się okazuje, będąc na czarnej liście, dłużnik może mieć także problemy z :

- dokonaniem zakupów na raty,

- kupnem telefonu na abonament,

- podpisaniem umowy internetowej,

- wynajęciem mieszkania,

- znalezieniem pracy !

Bądź odpowiedzialny przy zaciąganiu pożyczek !


Nasza strona internetowa ma Tobie przynieść pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej pożyczki wg Twoich własnych kryteriów. Pamiętaj jednak, żeby korzystać z pożyczek w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Jeśli podjąłeś decyzję o zaciągnięciu pożyczki pod wpływem chwilowego impulsu lub za namową bliskiej Ci osoby, wstrzymaj się z realizacją swojego planu i wróć do tematu, na przykład w dniu jutrzejszym.
Objawy trudności płatniczych – kiedy nie brać pożyczki?

Trudności finansowe nie przychodzą nagle. Konsumenci muszą ściśle monitorować swoją sytuację finansową i dopasować swoje wydatki do swoich przychodów. Poniższe przykłady mogą wskazywać na przyszłe trudności finansowe:

- Zostałeś zwolniony, występuje ryzyko, że zostaniesz bezrobotny lub otrzymałeś wypowiedzenie z pracy
- Pensja nie wystarcza na pokrycie miesięcznych wydatków
- Rachunki płacisz z opóźnieniem, potrzebujesz więcej czasu na spłatę
- Wykonujesz impulsywne, kosztowne zakupy, na które nie możesz sobie pozwolić
- Kupujesz zbyt łatwo wiele produktów lub usług na raty
- Masz w użyciu wiele kart kredytowych lub debetowych
- W twojej rodzinie lub wśród twoich bliskich pojawiają się uzależnienie od alkoholu, hazardu, narkotyków, itp.
- Masz wiele kredytów i pożyczekCo zrobić, gdy pojawią się niespodziewane trudności w płatnościach?


W przypadku niezdolności do spłaty powinieneś jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą. Nie warto czekać aż problemy się zgromadzą i urosną. Szybkie rozwiązanie daje Ci możliwość uniknięcia dodatkowych kosztów. Nie zaciągaj kolejnego zobowiązania finansowego jeśli masz problemy ze spłatą innej pożyczki.

 

UWAGA

Jeśli nie rozumiesz zapisów na tej stronie lub na stronie internetowej pożyczkodawcy, to poproś rodzinę, przyjaciela, prawnika lub licencjonowanego doradcę finansowego o wyjaśnienie niezrozumiałych dla Ciebie zapisów. Korzystanie z pomocy prawnika lub doradcy finansowego może być płatne.


 

Zasady przedłużania umowy pożyczki, w przypadku problemów ze spłatą w terminie :

Czytaj dalej >> Zobacz zasady przedłużania umów pożyczek...

Opinie Klientów :


wadvovicere 2015-01-16 03:03:27
ŚWIADECTWO pożyczki otrzymanej !!!
Witam, Nazywam się wadvovicere z Polski po prostu chcę, aby każdy, kto naprawdę szuka pożyczki wiedzieć, że nie jest jeszcze firma pożyczki można zaufać, i poszukiwali prawdziwego i legalnej firmy kredytowej pożyczki od roku 2012 i to wszystko razem byłem oszukany niezliczone czasu, aż przyjaciel powiedział mi o firmę o nazwie Stella Rene Loan Firm na początku trudno było uwierzyć, ale po prostu postanowili kontynuować i przy drodze (MD) rozmawiał ze mną, nie to, że był w pełni przekonany, ale postanowiłem spróbować i gdy przyniósł kwestię opłaty i prawie uciekł ale wezwany odwagę do uiszczenia opłaty, z których natychmiast został zapłacony mam mój kredyt w 80.000.00PLN w juanry 2015 na moim koncie było rzeczywiście spełnieniem marzeń dla mnie i mojej rodziny, a dziś wszystko dzięki pani Stella Rene Kredytowej Firm i Boga mogę uśmiech ponownie i polecam tę firmę do wszystkich tych, którzy zostali oszukani i tych także, którzy nie zostali oszukani bo to witryna i niezawodne. W przypadku trzeba wiedzieć więcej, e-mail firma jest {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} Powiadom nich dzisiaj i będzie zadowolony, że tak.

wadvovicere
z Polski

Pani Mary Smith 2014-04-07 12:20:02

Witam Drodzy Ludzie,

Jestem Pani Mary Smith piszę ten list, ponieważ jestem bardzo wdzięczny za to, co Pani Clara Morgan zrobił dla mnie i mojej rodziny, kiedy myślałem, że nie ma nadziei, że spokojnie zrobić moja rodzina czuje, że żyje nam ponownie prowadząc z niskim oprocentowaniu kredytu w wysokości 2% nigdy nie myślałem, że nadal istnieją oryginalne kredytodawcy kredytu w sieci, ale ku mojemu zdziwieniu dostałem pożyczkę bez marnowania dużo czasu, więc jeśli są tam szuka pożyczki w każdej kwoty chciałbym Ci e-mail z (clara-morgan@outlook.com) Życzę wszystkim powodzenia

dzięki
Pani Mary Smith

Pani Irene solar 2013-10-28 21:43:02
Witaj,

Szukasz kredytu biznesowe , pożyczki osobiste , domu , kredytów samochodowych kredyt konsolidacyjny zadłużenia , kapitału podwyższonego ryzyka , itp., ale każda kwota .
Nazywam się Irena solar , jestem z Polski , a mój adres e-mail jest fidelitymd@live.com . Chcę , żebyś wiedział , że mi pomoże z mojego problemu finansowego przez niejakiego Senator Walter z Czech wprowadzony do mnie przez pana Radka Hartman z Polski przez e -mail allsaintcatholicchurch@live.com adresowej i pani Kate Roland Od e - słowackiej Email ngtaxboardaut@outlook.com .
Chcę , żebyś wiedział , że gdy kontakt Senator Walter teraz senatorwalterfinancialhome@gmail.com Twój kredyt będzie odzwierciedlać na konto bankowe w ciągu 6 godzin, bez zwłoki. Wszystko chcę Ci zrobić to teraz , aby wypełnić formularz pożyczki poniżej i skontaktować Senator Walter dzisiaj do kredytu , jeśli naprawdę potrzebujesz pożyczki w trybie pilnym.
  Chcę, żebyś wiedział, że trzeba będzie zapłacić za przeniesienie kredytu i raz płacisz opłaty za przelew i twój kredyt będzie odzwierciedlać w swoim rachunku bankowym w 6 godzin , jak obiecał .
Formularz wniosku

Imię i nazwisko: ................................
Inne nazwy: .........................
Płeć: ................................
Data urodzenia: ........................
Stan cywilny : .......................
Kontakt Adres: ..................
Kod pocztowy : ..............................
Kod pocztowy: .............................
Kraj : ...............................
Stan: ....................................
Miejscowość: ......................................
Phone House : .......................
Telefon : .................................
E -mail : ..................................
Zawód: ..........................
Religia : ...............................
Kwota kredytu: .......................
Czas trwania kredytu : ......................
Określi cel pożyczki : ..........
Miesięczny dochód : ....................

Chcę , aby wypełnić formularz kredytu powyżej i kontakt senatora Waltera nie senatorwalterfinancialhome@gmail.com dla kredytu dziś i obiecuję ci , że twój kredyt będzie odzwierciedlać na konto bankowe w ciągu 6 godzin, bez zwłoki tak, jak dostałem bez stresu .

Dziękuję i Bóg błogosławi was wszystkich.

Pani Irene solar .

david lisa 2013-05-03 05:43:45
dzień dobry

Jestem finansistą jestem skłonny pożyczyć pożyczki z oprocentowaniem 3% i w wysokości 10.000 dolarów do 5.000.000 dolarów, jako oferty, ofiaruję pożyczki do wszystkich kategorii osób, przedsiębiorstw, firm, wszystkich rodzajów organizacji biznesowych, osób prywatnych i inwestorów na rynku nieruchomości, daję pożyczki na bardzo tanie i umiarkowane.

Jestem certyfikowanym, zarejestrowany i legit pożyczkodawcy. Można się ze mną dzisiaj, jeśli jesteś zainteresowany w uzyskaniu tego kredytu o kontakt na więcej informacji na temat procesu kredytowego, proces jak w warunkach pożyczki i jak pożyczki zostaną przeniesione do Ciebie. Potrzebuję twojej szybkiej reakcji, jeśli jesteś zainteresowany. Jesteś na kontakt z tym

Email: davidloanfirm@outlook.com


--------------------------------------------------


Poniżej tej poczty jest formularz wniosku kredytowego. Proszę wypełnić wniosek i przesłać go do mnie. Mam również moje dane kontaktowe poniżej. Liczę na pomoc w Twoich potrzeb pożyczkowych na poziomie 3%. Prosimy o kontakt, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

I Want You wypełnienie formularza KREDYTU, wykorzystując poprawne szczegóły, będę czekamy na odpowiedź

WNIOSEK KREDYTOWY:

Nazwa (Pan, Pani, Pani, Dr, itp.):
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
Data urodzenia (rrrr-mm-dd):
płeć:
Stan cywilny:
Razem potrzebnej kwoty:
Czas trwania
adres:
Miasto:
Stan / prowincja:
Zip / kod pocztowy:
Kraj:
Telefon:
Fax:
Mobile / komórkowej:
Dochód miesięczny
Zawód:
E-mail:Firmy:

Mananger: Mr.David Lisa
Email: davidloanfirm@outlook.com
Telefon: +2348076230124


Mam nadzieję usłyszeć od ciebie.

Z poważaniem,

Z poważaniem,

Mr.David Lisa

janusz 2013-04-22 09:11:53
kredyt konsolidacyjny

HANIA 2013-02-26 16:46:00
pilnie! potrzebuję 12.000 PLN na okres 12 m-cy, mam stały dochód 2.100 PLN.Bez Provident i ProfiCredit proszę o kontakt 669051558

Monika 2012-12-22 05:52:29
Witam.Posiadam konto dla osób fizycznych w Eurobanku na które wpływa wynagrodzenie z powodów bardzo przykrych-osobistych zostałam bez grosza na Swięta jest mi bardzo przykro bardzo proszę o udzielenie mi w dniu dzisiejszym -22.12.2012 pożyczki lub kredt odnawialny albo jeszcze inne wyjście -bez bik .Jestem osobą wypłacalną gdyż pracuję w bardzo poważnej firmie na bardzo dobrych warunkach.Liczę na zrozumienie aż tak poważnej mojej sytuacji.Pozdrawiam Monika

Piotr 2012-12-19 21:18:07
Witam . Mam 18 lat i niemam umowy o prace poniewaz pracuje na czarno czyli bez umowy i chcialbym wziasc pozyczke 1.500 zl . Co musze zrobic? pomijajac prowidenta

Natalia 2012-12-18 15:50:18
witam bym chciała uzyskac kredyt 1500 zł na 10 miesiecy, mam umowe i pracuje na cały etat

Tomasz 2012-11-27 16:19:01
witam potrzebuję 6000 tys.pożyczki na 18 miesiecy moge splacac po 400 zl.bez biku i raty miesieczne pracuję na pełny etat w firmie panstwowej moj e-mail TOMASZ39K@interia.pl

Józef 2012-11-22 20:33:26
Przecież pożyczając jak to wy piszecie 3000nzł muszę oddać 3997. To lichwa w najwyższym wydaniu. Poza tym dlaczego ja mam ubezpieczać pobrany kredyt. To bank powinien ubezpieczyć się od niespłacalności dłużnika a nie dłużnik. To w PRL jak wziąłem kredyt na 10 % to wydawało mi się że to dużo. Banki za trzymanie u nich pieniędzy nie dają nic a same zarabiają na mnie i na innych krocie. Ot i mamy kapitalistyczny dobrobyt i pomoc w trudnych sytuacjach. Za PRL nie było waloryzacji kredytu i spłacało się tyle ile się wzięło przez co jeszcze się zyskało. Nie mówcie więc o jakiejś szczodrobliwości i udogodnieniach z waszej strony gdyż wszystko jest obliczone na duży zysk a nie pomoc obywatelowi z waszej strony bo jej nie ma. Nie brałem i nie mam zamiaru brać w III RP kredytu i dorabiać banki. Jak nie mam na kupno czegoś to poczekam aż uciułam i wtedy kupię a za nic nie pójdę do banku.

Monika 2012-11-16 20:37:09
Witam mamy z mężem mamy stałe prace jednak mamy komornika na pensji,czy jest szansa na pożyczkę bez bik 5000 zł. Proszę o pomoc monika1986@poczta.onet.pl

RICHARD 2012-11-10 15:27:37
Firm Pożyczka Edmonds jest firmą, która jest tutaj, aby pomóc Ci powstrzymać swoich problemów finansowych. I rozdawać pożyczek o niskim oprocentowaniu do finansowych osób niepełnosprawnych, osób prywatnych, firm, branż, firm i ludzi w społeczeństwie, a także sponsoruje do unlish swój talent i acheive Twój goals.We podać zakresy kwotę od $ 2,000.00 USD do $ 50.000.000,00 USD i re-płatności okres 1 roku do 30 lat w czasie trwania 2% odsetek bez jakiejkolwiek przedpłaty.
Zadowolenie klienta jest NASZ PRIDE.To zastosowania skontaktuj się ze mną poprzez e-mail edmondsloanfirm1@gmail.com

iBankier.pl 2012-10-18 21:13:13
Polecam pożyczki bez BIK na www.iBankier.pl

Tomek 2012-10-18 21:12:21
W mbanku po otwarciu konta dają do nawet 10.000 zł. Spłata odsetek od 10,000 zł. to 130 zł. miesiecznie (kapitalu nie trzeba spłacać). Konto otwiera sie on-line tu: http://www.mbank.net.pl/22660

aneta 2012-10-12 14:44:05
Witam, posiadam dochód netto 2100. potrzebuje pilnej pozyczki w kwocie 5000 zł. na spłate karty kredytowej w wysokości 1200zł. i chwilówki 1000 zł. Mam opóżnienie w spłacie tej właśnie karty. żaden bank nie chce mi udzielic pozyczki. nie interesuje mnie pożyczka w prowidencie. zależy mi na pozyczce na oświadcvzenie lub z wyciągami z konta. bez zaświadczeń. Prosze o bardzo pilno odp.aneta20-20@tlen.pl

Zenon 2012-09-30 14:14:51
witam potrzebuję 5000 pożyczki pracuję na pełny etat w firmie prywatnej prosze o warunki zskrzypkowski@wp.pl

Andrzej 2012-09-30 12:32:59
POZYCZKA BEZ BIK I KRD

Hanka 2012-09-16 18:10:37
Potrzebujemy z mężem pożyczki 3000zł, ja nie pracuję męża dochód po odjęciu zajęcia komorniczego wynosi prawie 1800zł, czy oprócz prowidenta ktoś może nam udzielić takiej pożyczki? Proszę odpowiedzcie, możemy miesiecznie oddawać do 200złe-mail-hanula01@yahoo.pl

SAYLWIA 2012-09-11 10:40:33
INTERESUJE MNIE TYLKO ODNAWIALNY,ZADNE CHWILOWKI

Sylwia 2012-09-11 10:38:38
czy bedac w Biku czy mozna otrzymac kredyt odnawialny w wysokosci 5000,mam staly dochod 3000,prosze o odpowiedz,,,

aga 2012-09-03 14:49:55
warto?

GOSIA 2012-08-16 15:48:01
mama co miesięczne pieniądze z prac dorywczych i rodzinnego,nie pracuje.jestem też konsultantką firmy kosmetycznej.
pilnie potrzebuje kasy,5000 zł.


GOSIA 2012-08-16 15:47:52
mama co miesięczne pieniądze z prac dorywczych i rodzinnego,nie pracuje.jestem też konsultantką firmy kosmetycznej.
pilnie potrzebuje kasy,5000 zł.


GOSIA 2012-08-16 09:21:50
mama co miesięczne pieniądze z prac dorywczych i rodzinnego,nie pracuje.jestem też konsultantką firmy kosmetycznej.
pilnie potrzebuje kasy,5000 zł.


Elżbieta 2012-08-15 16:13:31
Witam! Chwilówki bez prowidenta i ProfelCredit.BezBik gotowkę i chwilówkę.Pozdrawiam

monika 2012-08-14 20:28:10
czy można dostać jakąś pożyczkę jeżeli jest się w big infomonitar? oprucz providenta.

Sylwia 2012-08-11 10:28:31
witam jestem zainteresowana pozyczka 5000 odnosnie co sie splaca rate jezeli dobrze rozumie po 65zl,czy to dotyczy kredytu odnawialnego,trzeba zalozyc w tym banku konto,,mam staly dochod 2200 netto osoba samotna,bardzo prosze o odpowiedz lub pewna pozyczka bez biku,,prosze o odpis pozdr,

Łukasz 2012-07-29 14:08:22
Witam, widnieje w niejakiej bazie CBD-BR.Czy istnieje mozliwosc otrzymania pozyczki?
Pozdrawiam

angelika 2012-07-24 11:39:10
mam pytanie czy jest możliwość żebym wzieła pożyczke w providencie jeśli nie mam pracy ale mój narzeczony ma prace i on by spłacał?

Wojciech 2012-06-19 14:44:25
Witam Państwa.
Nie mam niestety udokumentowanych dochodów, a jestem zainteresowany pożyczką do 3000 PLN.
Czy w moim przypadku jest to możliwe oraz czy można ustalić raty miesięczne spłaty pożyczki ?

Znajdź pożyczkę wg własnych wymagań..

 

Chcesz więcej pożyczek z wysoką przyznawalnością ?

za 2 minuty wyślemy Ci same najlepsze oferty !

Podaj swój email

 


Dodaj swoją opinię, komentarz lub zadaj pytanie :